ASTROLOGIE: Wo

24.09.2013 - 08:54

Brigitte Bardot, Silvio Berlusconi a Mahatma Gandhi hunn allen 3 eppes gemeinsam! Wësst Dir wat? Se sinn alleguerte WO am Horoskop! Haut um 24te September fänkt der Wo hir Zäit un. Wat zeechent Mënsche vun dësem Zeechen aus? Dat wollte mer wëssen a ware bei eng Lëtzebuerger Astrologin nofroen.
24/09/2013 kiosk horoskop

http://reinkarnation.lu/astrologie/